pondělí 7. září 2009

Air-hockey - schéma českých soutěží

SCHÉMA SYSTÉMU SOUTĚŽÍ AIR-HOCKEY V ROCE 2009 S VÝHLEDEM NA ROK 2010

Řídící výbor Českého svazu Air hockey, projednal dne 31.srpna 2009 aktuální
problematiku soutěží pro rok 2009 s perspektivou vývoje pro rok 2010.
Řídící výbor na základě vývoje situace a názoru hráčů provedl potřebné úpravy
systému tak, aby lépe vyhovoval potřebám a vytvářel prostor pro rychlý rozvoj soutěží. Český
rating se ukázal jako příliš ekonomicky náročný pro mladé hráče, a proto byl upraven původní
záměr určit startující pro MČR na základě pořadí tohoto systému. Bude použit Mezinárodní
rating, do kterého budou započítány také výsledky zápasů českého ratingu.

JAK POSTUPOVAT PŘI REGISTRACI VÝSLEDKŮ:
Ratingy hrají soutěžící samostatně. Z konkrétního utkání pořizují oficiální zápis na
formuláři pro mezinárodní Rating kam zapíší výsledky jednotlivých setů a konečný výsledek
utkání. Tento zápis oba soupeři podepíší. Opatří ho datem a pořadovým číslem utkání pokud
hrají ve stejném dni více zápasů. Hráči, kteří v té době nejsou registrováni Českým svazem
Air-hockeye vyplní na zápise také registrační údaje. Takto zpracovaný zápis předají
místnímu organizátorovi soutěží nebo ho zašlou poštou na adresu Martin Kučera, Bayerova
45, 602 00 Brno.
Formuláře lze získat od místního organizátora soutěží, z boxu v prostoru hracího
stolu (je-li takovým boxem vybaven), nebo jeho stažením z internetových stránek S.H.L. Brno
http://www.shlbrno.unas.cz/Airhockey_Rating_zapis_utkani.pdf .
Nové hráče upozorňujeme na skutečnost, že jejich vstup do tabulek mezinárodního
Ratingu je podmíněn skutečností, že sehrají zápas s hráčem, který již figuruje v tabulkách
mezinárodního Ratingu. V případě zájmu o sehrání takového zápasu je možno požádat o
spolupráci místního organizátora soutěží nebo se obrátit na Martina Kučeru (MT
777 876 487, email: kuff@seznam.cz .
Pro potřeby startu na MČR se započítávají všechny sehrané zápasy bez nutnosti
utkat se z hráčem figurujícím v mezinárodním Ratingu.

V ROCE 2009 se tedy hraje:
MČR jednotlivců na základě Mezinárodních ratingů. Pro možnou účast na MČR
jednotlivců musí konkrétní hráč sehrát v kalendářním roce minimálně 5 započítaných
zápasů. Aby se předešlo machinacím, může konkrétní hráč nebo hráčka sehrát v době od
1.listopadu do 15.listopadu 2009 pouze TŘI započítávané zápasy.
Český pohár jednotlivců, na základě výsledků dosažených na turnajích. Započítává
se pět nejvyšších bodových ohodnocení každého hráče.
Organizační schéma a počet finalistů a kategorií je obsahem samostatného výnosu
ke konkrétní soutěži.

V ROCE 2010 se připravuje toto rozšíření:
Soutěže družstev ve schématu tří směn po třech zápasech (družstvo 3-5 hráčů). Zda
na jeden set nebo dva vítězné sety bude rozhodnuto na základě diskuse s hráči. Také
metodika soutěže bude koncem roku konzultována.

ČESKÝ RATING, který nás měl zařadit na mezinárodní scéně mezi Ameriku (Rating
na čtyři vítězné zápasy na čtyři vítězné sety) a ostatní státy (mezinárodní rating na jeden
zápas čtyři vítězné sety), zatím situaci na domácí scéně komplikuje a proto se až do
odvolání hrát nebude.


V Brně dne 2.září 2009

Mgr. Yvetta Bartošková
předseda ČSAH

Žádné komentáře: