úterý 29. března 2011

Český pohár - výsledky

2. POHÁR POD SKÁLOU, ČEBÍN (Restaurace Pod Skálou) - 19.03.2011

 • 1. MAŘA Aleš ČEBÍN 6 6 - 0 - 0 42 : 20 12 61,5

 • 2. SUCHÝ Martin ČEBÍN 5 4 - 0 - 1 31 : 18 8 57,5

 • 3. ČOUPEK Jiří ČEBÍN 6 4 - 0 - 2 35 : 28 8 54,5

 • 4. MACHATKOVÁ Martina ČEBÍN 6 3 - 0 - 3 35 : 35 6 52,5

 • 5. PROCHÁZKA Jaromír BRNO 6 5 - 0 - 1 38 : 28 10 51,5

 • 6. DRBOLA Vojtěch ČEBÍN 6 3 - 0 - 3 32 : 37 6 50,5

 • 7. NEČESANÝ Lukáš ČEBÍN 6 3 - 0 - 3 38 : 32 6 49,5

 • 8. HALOUZKA Pavel ČEBÍN 5 1 - 0 - 4 24 : 33 2 48,5

 • 9. PROCHÁZKA Lukáš BRNO 6 5 - 0 - 1 36 : 28 10 47,5

 • 10. JAKŠ Aleš BRNO 6 2 - 0 - 4 29 : 37 4 46,5

 • 11. DANIELOVÁ Denisa ČEBÍN 5 2 - 0 - 3 28 : 23 4 45,5

 • 12. ČERVINKA Lukáš BRNO 5 1 - 0 - 4 22 : 29 2 44,5

 • 13. PROCHÁZKA Patrik BRNO 6 2 - 0 - 4 30 : 36 4 43,5

 • 14. GREBENÍČEK Jaroslav ČEBÍN 5 1 - 0 - 4 20 : 34 2 42,5

 • 15. PROKOPOVÁ Alex ČEBÍN 5 0 - 0 - 5 13 : 35 0 41,5

Schéma sezóny 2011

AIR-HOCKEY - SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2011


Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2011. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky i organizačně, podle místní situace. Je možné hrát všechny soutěže nebo si jen vybírat podle zájmu.


JEDNOTLIVCI:


· Český pohár Sestává se z turnajů, které jsou vyhlašovány průběžně v různých místech ČR. Každému hráči se do konečného pořadí započítá pět nejlepších výsledků. Turnaje lze hrát na stolech Dynamo i na stolech jiných značek.


· Rating Hraje se na stolech Dynamo, ve výjimečných případech na základě písemné žádosti může Český svaz Air-hockey, o.s. udělit licenci pro jiný hrací stůl v konkrétní dislokaci. Dvojice hráčů spolu sehrávají série utkání. Místa konání a termíny si soupeři domluví mezi sebou. Počet sehraných sérií závisí na aktivitě každého hráče.


· Mistrovství ČR Nejlepší hráči a hráčky se utkají v samostatném turnaji o tituly mistrů republiky. Na mistrovství ČR je možné se kvalifikovat jak z Českého poháru, tak z Ratingu.


DRUŽSTVA


· Český pohár družstev Soutěže se bude hrát při turnajích jednotlivců, nebo v rámci samostatných akcí. Hrají tříčlenná (5) družstva. Tři hráči se v setu střídají pravidelně po každé obdržené brance. Do následujícího setu lze změnit složení trojice i pořadí hráčů. Hraje se na čtyři vítězné sety. Odehrané zápasy se sčítají do souhrnné tabulky a pořadí se sestavuje podle koeficientu získaných bodů k poměru odehraných zápasů. Družstvo musí za sezonu odehrát minimálně pět zápasů. V období od 01.11.2011 do 15.11.2011 je možné sehrát pouze TŘI započítávané zápasy. Družstvo s nejlepším koeficientem k datu 15.11.2011 se stane vítězem Českého poháru družstev. Pět družstev s nejlepším koeficientem ke dni 15.11.2011, postoupí do finálového turnaje o mistra ČR, který se bude hrát v rámci mistrovství ČR jednotlivců.


· Mistrovství ČR Finále soutěže se bude hrát při MČR jednotlivců.


ČESKÝ POHÁR 2011 (5.ročník)


SYSTÉM ČP: Všechny turnaje zařazené do Českého poháru (dále ČP) se započítávají do hodnocení ČP podle stanoveného bodování (viz bodové schéma v příloze). Do konečného hodnocení ČP je každému hráči započítáno maximálně 5 nejlepších bodových zisků. Kriteria určení pořadí: 1) vyšší bodový zisk (započítává se maximálně 5 turnajů) 2) vyšší celkový bodový zisk ze všech sehraných turnajů


BODOVÁNÍ: Bodový zisk je tvořen součtem hodnocení za umístění a počet účastníků turnaje: 1) hodnocení za umístění 1.-10. místo 60 56 53 51 50 49 48 47 46 45 11. a další 44 43 42 41 40 39 atd. 2) hodnocení za počet účastníků turnaje je bodová hodnota odpovídající 1/10 počtu účastníků turnaje Př: Hráč, který obsadil 2. místo na turnaji z 21 účastníků získává: 58,1 b (56 + 2,1)


TURNAJE: Jednotlivé turnaje vyhlašuje řídící výbor ČSAH, případně členové ČSAH po dohodě s řídícím výborem. Propozice jednotlivých turnajů jsou rozeslány cca 2 týdny před turnajem členům ČSAH. Není-li pořadatelem turnaje přímo ČSAH, uhradí pořádající subjekt nejpozději v den konání registrační poplatek 200 Kč. Turnaj je do ČP započítán při minimálním počtu pěti účastníků. Není-li dosaženo minimální počtu hráčů, není turnaj do výsledků ČP započítán (registrační poplatek se nevrací, zaplacené startovné se vrací v plné výši).


TURNAJOVÉ SYSTÉMY: Turnajový systém je ad hoc určen pro každý jednotlivý turnaj ČP pověřeným zástupcem ČSAH podle počtu účastníků, hracích stolů a vymezeného času. Jednotlivé zápasy se hrají podle nastavení hracího stolu zpravidla do sedmi, nebo do devíti branek. Play-off série se zpravidla hrají na dvě vítězná utkání.


TERMÍNY: ČP 2010 probíhá od 01.01.2011 do 15.11.2011. Jako termíny jsou přednostně vybírány víkendové a sváteční dny, příp. odpolední a večerní hodiny všedních dnů.


KATEGORIE: Turnaje ČP jsou obecně otevřeny všem hráčům a hráčkám. Pořadatel může vyhlásit věkové omezení pokud je tak vyžadováno ve veřejné herně, kde turnaj probíhá. Na turnajích ČP startují všechny kategorie hráčů společně. V celkovém hodnocení ČP jsou pak vyhlášeny tyto kategorie: · MUŽI – hráči nad 18 let (ročník 1993 a starší) · JUNIOŘI – hráči do 18 let (ročník 1994 a mladší) · ŽENY – hráčky bez rozdílu věku


HRACÍ STOLY: Hraje se na air-hockeyových stolech, které schválí řídící výbor ČSAH.


PŘIHLÁŠKY DO ČP: Do systému ČP je hráč zařazen po úhradě členského příspěvku ČSAH (pro rok 2011 – 10 Kč). Podmínky pro přihlášení do jednotlivých turnajů (startovné, termín a způsob přihlášení, ...) jsou specifikovány v propozicích jednotlivých turnajů.


RATING 2011


PRINCIP: Zápasy pro Rating hrají soutěžící samostatně. Z konkrétního utkání pořizují oficiální zápis na formuláři k tomu určenému, kam zapíší výsledky jednotlivých zápasů a konečný výsledek celé série. Tento zápis oba soupeři podepíší. Opatří ho datem a pořadovým číslem utkání pokud hrají ve stejném dni více zápasů. Hráči, kteří v té době nejsou registrováni Českým svazem Air-hockeye vyplní na zápise také registrační údaje. Takto zpracovaný zápis předají místnímu organizátorovi soutěží nebo ho zašlou poštou na adresu Mgr. Yvetta Bartošková, Švestková 4100, 767 01 Kroměříž. Zápasem pro potřeby Ratingu se rozumí série jednotlivých zápasů. Vítězem se stává hráč, který dosáhne čtyř vítězství (jednotlivé zápasy se hrají do 7 branek). Odehrané zápasy jsou podle stanoveného bodování (viz bodové schéma v příloze) průběžně započítávány do Ratingu a to postupně tak, jak byly sehrány.


REGISTRACE VÝSLEDKŮ: Formuláře lze získat od místního organizátora soutěží, z boxu v prostoru hracího stolu (je-li takovým boxem vybaven), nebo jeho stažením z internetových stránek S.H.L. Brno http://www.shlbrno.unas.cz/Airhockey_Rating_zapis_utkani.pdf .


PODMÍNKY: Pro možnou kvalifikaci na MČR jednotlivců z Ratingu musí konkrétní hráč sehrát v kalendářním roce minimálně 5 započítaných zápasů.


HRACÍ STOLY: Hraje se na stolech Dynamo, ve výjimečných případech na stolech jiných značek na základě udělené licence.


ZAPOČÍTÁNÍ DO MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ: Systém zápasů je stanoven v návaznosti na mezinárodní Ratingy (Evropský a Světový „Mitic“). Výsledky sehraných zápasů (výhradně na stolech DYNAMO!) v rámci českých soutěží jsou dále předávány ke zpracování i do mezinárodních Ratingů. Nové hráče upozorňujeme na skutečnost, že jejich vstup do tabulek mezinárodního Ratingu je podmíněn sehráním zápasu s hráčem, který již figuruje v tabulkách mezinárodního Ratingu. V případě zájmu o sehrání takového zápasu je možno požádat o spolupráci místního organizátora soutěží nebo se obrátit na Český svaz Air-hockey, o.s. - Vendula Pudelková. Pro potřeby českého Ratingu se započítávají všechny sehrané zápasy, bez nutnosti utkat se z hráčem figurujícím v mezinárodním Ratingu.


MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2011 (5.ročník)


TERMÍN: prosinec 2011 - bude upřesněn v průběhu sezóny


MÍSTO KONÁNÍ: bude vyhlášeno v průběhu sezóny


KATEGORIE: kategorie jsou shodné s Českým pohárem


POČET ÚČASTNÍKŮ: MUŽI 12, ŽENY 8, JUNIOŘI 8 KVALIFIKACE: na MČR je možné se kvalifikovat jak z Ratingu, tak z Českého poháru: Z Ratingu se podle pořadí k 15.11.2011 na MČR kvalifikuje 6 mužů, 4 ženy a 4 junioři. Nejsou-li tato místa obsazena nominovanými hráči, nedoplňuje se dále podle pořadí Ratingu, ale podle Českého poháru. Na další místa se, až do výše uvedeného počtu účastníků, kvalifikují hráči podle pořadí Českého poháru. Z ČP tedy na MČR postoupí minimálně 6 mužů, 4 ženy a 4 junioři.


HRACÍ SYSTÉM: Hráči/hráčky se utkají pouze v rámci své kategorie. · MUŽI – dvě základní skupiny každý s každým; z obou skupin postupují čtyři do play-off (na 2 vítězné zápasy) · ŽENY – jedenkrát každý s každým · JUNIOŘI – jedenkrát každý s každým


DALŠÍ ORGANIZAČNÍ NÁLEŽITOSTI: Pro tři nejlepší hráče v každé kategorii budou připraveny poháry. Při MČR budou také předány trofeje vítězům Českého poháru. Hraje se na air-hockeyových stolech Dynamo.


SOUTĚŽ DRUŽSTEV: Propozice turnaje MČR družstev budou vyhlášeny v průběhu sezóny. Organizační schéma a propozice soutěží byly schváleny řídícím výborem ČSAH dne 11.02.2011.


Mgr. Yvetta Bartošková Prezident ČSAH

středa 9. března 2011

Český pohár - pozvánka

ČESKÝ SVAZ AIR HOCKEY
ve spolupráci s AHC Sniper’s Čebín

si Vás dovoluje pozvat na

TURNAJ v AIR-HOCKEYI

Turnaj je zařazen do ČESKÉHO POHÁRU 2011 a zúčastnit se ho mohou také neregistrovaní hráči a nováčci.

Kdy: Sobota 19. 03. 2011 od 14:00 hod. (prezentace 13:45 – 14:00 hod.)

Kde: HOSTINEC POD SKALOU, ČEBÍN

Startovné: 30,- Kč

Těšíme se na Vaši účast.

Kontakty:
Český svaz air-hockey
Email: vendula.pudelkova@seznam.cz
Tel: 605 340 188,
Web: http://czech-airhockey.blogspot.com/, http://www.shlbrno.cz/, http://airhockeycebin.sweb.cz