neděle 1. července 2007

Český pohár 2007 - air-hockey - systém soutěže

V roce 2007 se poprvé koná Český pohár jednotlivců - zde je kompletní organizační schéma soutěže ... Pokud by se chtěl někdo zapojit, má možnost :)


Český svaz Air hockey o.s.

ČESKÝ POHÁR 2007 AIR-HOCKEY

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

***************************************************************************
Český pohár jednotlivců v air-hockeyi je v roce 2007 základní soutěží Českého svazu Air hockey o.s. (ČSAH). Podle situace v konkrétním místě se do něj mohou jednotlivci i celé skupiny zapojit jak účastnicky, tak organizačně.
***************************************************************************

SYSTÉM ČP: Všechny zařazené turnaje se do ČP započítávají s jednotným bodováním („101“ – viz příloha). V ČP budou zorganizovány minimálně 3 turnaje, maximální počet není omezen. Turnaj je do ČP započítán při minimálním počtu čtyř účastníků.
Do konečného hodnocení ČP jsou každému hráči započítány maximálně 4 nejlepší bodové zisky. Při shodném bodovém zisku platí následující kritéria:
a) vyšší nejlepší bodový zisk
b) vyšší 2.nejlepší bodový zisk
c) vyšší 3.nejlepší bodový zisk
d) vyšší celkový bodový zisk z neredukovaného pořadí (tj. ze všech sehraných turnajů)
e) vyšší počet účastníků při nejlepším bodovém zisku
f) vyšší počet účastníků při 2. (příp. 3., 4.) nejlepším bodovém zisku

TURNAJE: Jednotlivé turnaje vyhlašuje řídící výbor ČSAH, případně členové ČSAH po dohodě s řídícím výborem. Propozice jednotlivých turnajů jsou rozeslány cca 2 týdny před turnajem členům ČSAH. Není-li pořadatelem turnaje přímo ČSAH, uhradí pořádají subjekt nejpozději 14 dnů předem registrační poplatek 1000 Kč.

TURNAJOVÉ SYSTÉMY:
Turnajový systém je ad hoc určen pro každý jednotlivý turnaj ČP pověřeným zástupcem ČSAH podle počtu účastníků, hracích stolů a vymezeného času. Jednotlivé zápasy se hrají podle nastavení hracího stolu zpravidla do sedmi, nebo do devíti branek. Play-off série se zpravidla hrají na dvě vítězná utkání.

TERMÍNY: ČP 2007 probíhá ode dne vyhlášení do 31.12.2007. Jako termíny jsou přednostně vybírány víkendové a sváteční dny, příp. odpolední a večerní hodiny všedních dnů.

KATEGORIE: Turnaje ČP jsou obecně otevřeny všech hráčům a hráčkám. Pořadatel může vyhlásit věkové omezení pokud je tak vyžadováno ve veřejné herně, kde turnaj probíhá.
Na turnajích ČP startují všechny kategorie hráčů společně. V celkovém hodnocení ČP jsou pak vyhlášeny dvě kategorie „MUŽI“ a „ŽENY“.

HRACÍ STOLY: Hraje se na air-hockeyových stolech, které schválí řídící výbor ČSAH.

PŘIHLÁŠKY DO ČP: Do systému ČP je hráč zařazen po úhradě členského příspěvku ČSAH (pro rok 2007 – 10 Kč). Podmínky pro přihlášení do jednotlivých turnajů (startovné, termín a způsob přihlášení, ...) jsou specifikovány v propozicích jednotlivých turnajů.

ROZESÍLÁNÍ INFORMACÍ:
Po úhradě členského příspěvku jsou informace o akcích ČSAH (vyhlášení turnajů, výsledky apod.) zasílány elektronickou poštou.

KONTAKT: Jakub Hasil – mt 603 337 054 , jakub.hasil@post.cz

Organizační schéma ČP bylo schváleno řídícím výborem ČSAH dne 31.března 2007.

Mgr. Ywetta Bartošková
Prezident ČSAH

Žádné komentáře: