pondělí 7. září 2009

Air-hockey - Český pohár 2009

ČESKÝ POHÁR 2009 - AIR-HOCKEY - ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Český pohár jednotlivců v air-hockeyi je v roce 2009 jednou ze soutěží Českého svazu Air hockey o.s. (ČSAH). Podle situace v konkrétním místě se do něj mohou jednotlivci i celé skupiny zapojit jak účastnicky, tak organizačně.

SYSTÉM ČP: Všechny zařazené turnaje se do ČP započítávají s jednotným bodováním („101“ –
viz příloha). Turnaj je do ČP započítán při minimálním počtu čtyř účastníků.
Do konečného hodnocení ČP je každému hráči započítáno maximálně 5 nejlepších bodových zisků.
Kriteria určení pořadí:
a) vyšší bodový zisk (započítává se maximálně 5 turnajů)
b) vyšší počet účastníků turnajů ze započítávaných hodnocení
c) vyšší celkový bodový zisk ze všech sehraných turnajů

TURNAJE: Jednotlivé turnaje vyhlašuje řídící výbor ČSAH, případně členové ČSAH po dohodě s řídícím výborem. Propozice jednotlivých turnajů jsou rozeslány cca 2 týdny před turnajem členům ČSAH.
Není-li pořadatelem turnaje přímo ČSAH, uhradí pořádající subjekt nejpozději 14 dnů předem registrační poplatek 200 Kč.

TURNAJOVÉ SYSTÉMY: Turnajový systém je ad hoc určen pro každý jednotlivý turnaj ČP pověřeným zástupcem ČSAH podle počtu účastníků, hracích stolů a vymezeného času.
Jednotlivé zápasy se hrají podle nastavení hracího stolu zpravidla do sedmi, nebo do devíti branek. Play-off série se zpravidla hrají na dvě vítězná utkání.

TERMÍNY: ČP 2009 probíhá od 01.01.2009 do 5.12.2009. Jako termíny jsou přednostně vybírány víkendové a sváteční dny, příp. odpolední a večerní hodiny všedních dnů.

KATEGORIE: Turnaje ČP jsou obecně otevřeny všech hráčům a hráčkám. Pořadatel může vyhlásit věkové omezení pokud je tak vyžadováno ve veřejné herně, kde turnaj probíhá.
Na turnajích ČP startují všechny kategorie hráčů společně. V celkovém hodnocení ČP jsou pak vyhlášeny tyto kategorie:
a) MUŽI – hráči nad 18 let (ročník 1991 a starší)
b) JUNIOŘI – hráči do 18 let (ročník 1992 a mladší)
c) ŽENY – hráčky bez rozdílu věku

HRACÍ STOLY: Hraje se na air-hockeyových stolech, které schválí řídící výbor ČSAH.

PŘIHLÁŠKY DO ČP: Do systému ČP je hráč zařazen po úhradě členského příspěvku ČSAH (pro rok 2009 – 10 Kč). Podmínky pro přihlášení do jednotlivých turnajů (startovné, termín a způsob přihlášení, ...) jsou specifikovány v propozicích jednotlivých turnajů.

ROZESÍLÁNÍ INFORMACÍ: Po úhradě členského příspěvku jsou informace o akcích ČSAH (vyhlášení turnajů, výsledky apod.) zasílány elektronickou poštou.

KONTAKT:
Martin Kučera – MT 777 876 487, kuff@seznam.cz nebo info@airhockey.cz
Jakub Hasil – MT 603 337 054, jakub.hasil@post.cz
Aleš Tichavský – MT 777 721 896, zbulvytygr@seznam.cz

Organizační schéma ČP bylo schváleno řídícím výborem ČSAH dne 31.srpna 2009.

Mgr. Yvetta Bartošková, Prezident ČSAH

***********************************************************
***********************************************************


1. FINÁLE ČESKÉHO POHÁRU JEDNOTLIVCŮ V AIR HOCKEY

Řídící výbor Českého svazu Air hockey, vyhlašuje 1.oficiální Finále Českého poháru jednotlivců v Air Hockey:

Místo a datum soutěže bude teprve určeno

Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie:
a) Muži 8 hráčů s nejvyšším bodovým hodnocením z Českého poháru 2009
b) Ženy 8 hráčů s nejvyšším bodovým hodnocením z Českého poháru 2009
c) Junioři 8 hráčů s nejvyšším bodovým hodnocením z Českého poháru 2009

Pro soutěže nebudou zváni náhradníci a finálový turnaj se odehraje v počtu hráčů, kteří se na finále osobně v určený čas dostaví. V případě plného počtu účastníků v kategorii bude soutěž hrána systémem každý s každým. Klesne-li počet hráčů v kategorii pod 6 (tedy 5 …atd), bude se hrát systémem 2x každý s každým. Klesne-li počet hráčů v kategorii pod 4 (tedy 3 …atd) bude se hrát systémem 3x každý s každým.

Pomocná kriteria určení pořadí při rovnosti bodů. U dvou hráčů vzájemné zápasy (v případě rovnosti a) rozdíl skóre, b) vyšší počet nastřílených branek, popřípadě výpočet z celé tabulky). Mezi třemi a více hráči již uvedená kriteria a) a b).

Pro tři nejlepší hráče v každé kategorii jsou připraveny poháry.

V Brně dne 31.srpna 2009

Mgr. Yvetta Bartošková, předseda ČSAH

Žádné komentáře: